Naša filozofia
Sme rodičia a priatelia, ktorí sa už dlhodobo venujú športu – profesionálne, ako reprezentanti SR a ČR v rôznych športoch alebo intenzívne rekreačne.
Bea Holtanová
 • kreatívno-organizačný pilier teamu
  pracuje v komerčnej sfére v oblasti
  Marketingu a Médií
 • mama dvoch „Smelých Žabiek“
  Jakubka a Adamka
 • najväčším hobby je vracať sa späť
  do detského časo-priestoru
  a organizovať detské kreatívne
  a športové aktivity, party, tábory,
  olympiády...
 • relatívne aktívna rekreačná
  nadšenkyňa: tae-bo, atletiky, plávania,
  cross-fitu
 • Aktivity s deťmi
Marian Ponek
 • diplomovaný tréner, absolvent Fakulty
  telesnej výchovy a športu UK Bratislava
  s aprobáciou TV a šport telesne
  postihnutých a cyklistika
 • absolvent Plaveckej akadémie
  Kvalifikačný stupeň 3
 • diplomovaný tréner cyklistiky
 • práca v odbore diagnostiky športovcov a
  prípravy individuálnych tréningových
  plánov v Ústave verejného zdravotníctva
 • 15-ročná prax vo výučbe plávania detí v
  plaveckom klube Žabka Čadca
Naši tréneri
Ľuboš Holtan
 • kondičný tréner,
 • Diplomovaný tréner,
  absolvent Fakulty telesnej výchovy a
  športu UK Bratislava s aprobáciou TV
  a šport telesne postihnutých, kondičná
  kulturistika a tréner vo fitness-centre
 • Dlhoročný česko-slovenský a slovenský
  reprezentant vo vzpieraní
 • Bývalý tréner paralympionických
  reprezentantov SR
Peter Franek
 • hlavný tréner plávania
  špecialista na motiváciu detičiek
  s blokom k vode
 • študent Fakulty telesnej výchovy
  a športu UK, absolvent Plaveckej
  akadémie I.stupňa
 • absolvent kurzu prvej pomoci
  Slovenského červeného kríža a kurzu
  vodnej záchrany SČK
 • dlhoročný plavec, nadšenec
  free-divingu, kondičného
  intervalového tréningu