Kurzy
Učíme plávanie deti od 4-18 rokov vysoko individuálne a motivačne: motiváciu prispôsobujeme povahe dieťaťa, účinne prekonávame bariéru
strachu z vody. Univerzálne plavecké princípy u nás neplatia. Každé dieťa je jedinečná osobnosť a tak k nemu aj pristupujeme.
Žubrienky
Začiatočníci 4-6r.
Miesto: Hotel Družba Senec
 • adaptácia na vodné prostredie
 • dýchanie, splývanie, ponáranie
 • skoky a pády do vody
 • prvotný nácvik kraulových a znakových nôh
 • prvotný nácvik prsiarskych paží
Žabky
Stredne pokročilí 5-7r.
Miesto: Hotel Družba Senec
 • zdokonaľovanie techniky kraulových,
  znakových nôh a prsiarskych
  záberov paží.
 • nácvik súhry celých plaveckých
  spôsobov ( znak, kraul ) zatiaľ bez
  dýchania pod vodou
 • bezpečná orientácia pod vodou
 • vylovenie predmetu z hĺbky aspoň 1m
Delfíni
Pokročilí 6-12r.
Miesto: Swimaréna Senec
 • dolaďovanie techniky záberov paží
  a kopov nôh všetkých plaveckých
  spôsobov (prsia, znak, kraul)
 • nácvik plaveckej súhry všetkých
  plaveckých spôsobov ( prsia, znak,
  kraul) spolu s dýchaním
 • prípravné cvičenia na plavecký
  spôsob motýľ
 • nácvik štartových skokov a obrátok
 • zvyšovanie kondície a vytrvalosti
  naplávaným objemom
 • vylovenie predmetu z hĺbky 2m
  nácvik štartových skokov a obrátok
 • Ilustračné video Delfíni
Žraloci
Mládež a dospelí
Miesto: Swimaréna Senec
Cenník nájdete tu. Prihlášku nájdete tu..